• Nederlands
  • English
  • Deutsch

Tips over bier

Getapt biertje

Regelmatig krijgen wij de vraag wat de beste manier is om een goed glas bier te tappen. Op de website www.missethoreca.nl staan verschillende tips om een zo heerlijk mogelijk biertje te tappen. Van tappen en afschuimen tot koelen en schoonmaken. Deze tips willen we dan ook graag met jullie delen.

Houd bier en voedsel gescheiden

Sla geen voedsel en levensmiddelen op in de koelcel met kelderbier. De koelmachine heeft de taak om bier koud te houden en niet om andere producten koud te maken. Tevens kunnen bacteriën en schimmel ontstaan, die op de installatie kunnen terechtkomen. De omringende geuren van het opgeslagen eten of afval kunnen de smaak van het bier nadelig beïnvloeden en zijn bovendien slecht voor de hygiëne.

Vervang spoelborstels maandelijks

De spoelborstels waarmee de glazen worden gereinigd, zijn een belangrijke bron van vervuiling. Veel vuil uit de glazen blijft achter op de borstelharen. Reinig de bierborstels daarom dagelijks. Ook is het belangrijk om de borstels regelmatig te vervangen. Aanbevolen wordt maandelijks een nieuwe set borstels in de spoelbak te plaatsen.

Voldoende werkruimte

Zorg voor ruim voldoende werkruimte in de directe omgeving van de bierkranen. Houd dit gedeelte van de bar vrij van overbodige spullen. Het belemmert het tappen van een goed glas bier, en brengt risico van vuil met zich mee. Houd rond het tapgedeelte alles optimaal schoon.

Afschuimer in schoon glas

Plaats de afschuimer altijd in het daarvoor bestemde glas en zorg dat het water vers en schoon is. Een rondslingerende afschuimer is vuilgevoelig. De kwaliteit van het volgende glas dat u afschuimt, wordt dan nadelig beïnvloed.

Schuim pils direct af

Schuim pils direct na het tappen af, als het nog omhoog komt in het glas. Gebruik voor dit levend afschuimen een scherpe afschuimer die in vers water staat. Hierdoor worden de grove schuimbellen verwijderd en komt er een dunne waterfilm over de schuimkraag. Hierdoor wordt deze mooi stevig en blijft langer staan.

Te veel schuim?

Te veel schuim op het bier kan verschillende oorzaken hebben. Een te hoge koolzuurdruk, te warm bier of een knik in de bierleiding. Bij weinig schuim kan de oorzaak een lage koolzuurdruk zijn, te koud bier, geen ‘bierschone’ glazen of een teveel gebruik van spoelmiddel. De waterhardheid is van invloed op de zeepdosering.

Bijtappen? Liever niet

Vermijd, als het even kan, het bijtappen van bier. Een in één keer getapt pilsje heeft de optimale smaak en na goed afschuimen de juiste schuimvastheid. Is het toch nodig bij te tappen, open de bierkraan dan snel en laat het bier bijlopen in het glas. Bij deze handeling mag de tuit niet in aanraking komen met het glas, het bier of het schuim.

Rol vaten zo min mogelijk

Koolzuur is belangrijk voor de verfrissende smaak van bier. Rol daarom zo min mogelijk met een fust; het bier laat hierdoor koolzuur los. Laat bier na vervoer 24 uur rusten, voordat het fust wordt aangeslagen. Als een biervat leeg is, mag een nieuw vat pas worden aangesloten nadat de leiding met water is doorgespoeld. Dit heeft een economisch voordeel. Als een fust wordt aangesloten op een leiding zonder water, stroomt het bier zo snel door de lege leiding dat de eerste drie tot zes glazen uitsluitend schuim bevatten. Staat de leiding op water, dan worden deze glazen al gewonnen.

Reinig bierleidingen grondig

Een tapinstallatie waarvan één of meerdere bierleidingen een langere periode niet wordt of worden gebruikt, moet grondig worden gereinigd door de leidingen met koolzuur leeg te blazen en daarna droog te zetten. Elke biersoort laat specifieke gisten achter in de bierleiding. Als een andere biersoort (bijvoorbeeld witbier of bokbier) op de leiding wordt gezet, moet de bierleiding eerst grondig worden gereinigd door de Tapkoel. Alleen doorspoelen van de leiding met water is niet voldoende.

Vergeet ontluchtingsgaatje niet

Bij koperen of messing bierkranen die regelmatig worden gepoetst kunnen resten van koperpoets achterblijven in kraantuit en ontluchtingsgaatje. Dat geeft een smaakafwijking aan het bier. Reinig daarom met enige regelmaat ook het ontluchtingsgaatje met een sopje. Last van een druppelende tapkraan? Grote kans dat het gaatje van de beluchting vies of verstopt is. Met een simpel zuigpompje, te verkrijgen bij de horeca tapservice/-monteur, is het euvel zo verholpen.

Ideale tapdruk instellen

Er is een handige vuistregel om de tapdruk goed in te stellen. Tapdruk = temperatuur van de bieropslag – ruimte gedeeld door 10 (dus 20ºC. = ca. 2 bar). Wanneer de druk moet worden aangepast, sluit dan eerst het koolzuurkraantje. Bij een goed instelde tapdruk is de tapstraal mooi helder en rond.

(Bron: Michael Simon, www.missethoreca.nl 4-8-2017)

 

Deze tips kunt u natuurlijk ook goed gebruiken bij de verschillende bieren in ons assortiment.